code

Korduma Kippuvad Küsimused

Jah, digiallkirjad on juriidiliselt siduvad. DigiDoc portaalis saab vastavalt eIDAS määruses defineeritule anda täiustatud ja/või kvalifitseeritud digiallkirju. See tähendab, et iga allkiri on unikaalne ja üheselt seotud allkirja andjaga ja on sisuliselt võimatu antud allkirja uuesti kasutada mõnel teisel või muudetud dokumendil. Selliste allkirjade seose vaidlustamine allkirjastatud andmetega on õiguslikult pea võimatu.
Tasuta paketi kasutajad saavad anda kuni 5 allkirja ja valideerida kuni 10 allkirjastatud dokumenti kuus. Kui olete preemium-taseme ehk tasulise paketi kasutaja, saate allkirjastatud dokumente valideerida piiramatus mahus ning vastavalt valitud paketis sisalduvale allkirjade mahule allkirjastada, kuid kui vajate ajutiselt suuremat allkirjastamise mahtu, saate allkirjastada endale vajalikus mahus tasudes lisaallkirjade eest vastavalt paketi hinnakirjale. Lugege preemium-taseme pakettide kohta rohkem…
Jah. Saate dokumendile lisada piiramatul arvul vaatlejaid või allkirjastajaid, kui laete dokumenti üles või jagate varasemalt üleslaetud dokumenti.
Kui dokumendi omanik on preemium-taseme kasutaja, on tema vastutav kõigi dokumendile antud allkirjade eest tasumisel.
Kui dokumendi omanik on tasuta paketi kasutaja, maksab iga allkirjastaja oma allkirja eest ise: tasuta paketi kasutajatele tähendab see seda, et antud allkiri läheb maha viiest tasuta allkirjast kuus, tasulise paketi kasutajate puhul lisatakse antud allkirjade arv kasutatud allkirjade koguarvule.
Jah! Teil on kaks võimalust dokumendi jagamiseks:
1. jaga dokumenti kasutades e-posti aadressi või isikukoodi, või
2. laadi allkirjastatud dokument arvutisse ja edasta see e-posti või mõnel muul endale sobival teel vajaliku isikuni.
Kasutage teist võimalust siis, kui isik, kellega dokumenti jagada soovite, ei saa end portaali kasutajaks registreerida (vaadake millised riigid on DigiDoc portaali poolt toetatud altpoolt).
Me toetame kõigi sertifikaatide, mis on väljastatud EU/EEA liikmesriikide poolt, vahendusel antud allkirjade valideerimist. Siiski on võimalik portaali kontot luua ja sisse logida ning portaalis allkirju anda vaid siis, kui teie sertifikaat on välja antud ühe järgneva riigi poolt: Eesti (sealhulgas e-residentide digitaalsed ID-d), Leedu, Läti, Soome, Island ja Belgia. Me töötame pidevalt selle nimel, et nimekiri pikeneks.

Ei leidnud otsitavat?

Ära muretse, me aitame. Lihtsalt täida pöördumise vorm ja me võtame esimesel võimalusel ühendust.